Hur fungerar det med att få barn till mig som dagbarnvårdare? Ska jag själv "göra reklam" eller kan det gå genom kommunens barnlistor?


Som dagbarnvårdare har du en egen hemsida som du själv redigerar med hjälp av Google site. På hemsidan berättar du om dig själv och din verksamhet.
Kommunen är skyldig att upplysa föräldrar om att du erbjuder barnomsorg genom sin hemsida och i tryckt material om kommunen har det.
Christella har även tagit fram reklamlappar som du kan även sätta upp i området där du bor.
Det går även bra att skicka ut information till föräldrar som söker barnomsorg eller har redan har barnomsorg men bor i närområdet.
Senast uppdaterad:
2014-01-09 10:38
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.2
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.