Vad händer när jag som anstäld eller mina egna barn blir sjuka. Vart tar de externa barnen vägen då?


Christella har som målsättning att ha flera dagbarnvårdare anställda i de kommuner där vi etablerar oss. I de fall kommer externa barn kunna vara hos en annan dagbarnvårdare. Om man under ett uppbyggnadsskede är ensam dagbarnvårdare på sin ort får man söka kontakt med andra privata/kommunala dagbarnvårdare man kan samarbeta med. Eller en privat förskola.

Senast uppdaterad:
2014-01-09 10:57
Av: :
Hans Jonasson
Ny version:
1.2
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.