Får anställda betald semester?


Arbetstagaren får varje månad lön inklusive semesterersättning och därför utgår ingen särskild semesterlön. Arbetstagaren har dock rätt att vara arbetsbefriad upp till 25 dagar per år. Då lön utgår utifrån kommunens bidrag, inte antalet arbetade timmar, betalas lön även under den perioden då arbetstagaren inte arbetar vilket om verksamheten inte kräver annat inträffar i juli månad.

Senast uppdaterad:
2014-01-09 10:56
Av: :
Camilla
Ny version:
1.3
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.