Vad får man i lön?


Ersättningen kan delas upp i tre delar:
1. Lön
2. Omkostnadsersättning
3. 75-kronan
Lönen beskrivs mer utförligt på: www.christella.se/lon.html
Senast uppdaterad:
2014-01-09 10:59
Av: :
Hans Jonasson
Ny version:
1.3
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.