Jag undrar hur det fungera om jag som anställd tar ut halv förskoleavgift? Påverka det hur mycket jag får i lön?


Om dagbarnvårdaren tar ut en avgift kommer de intäkter det ger ombildas till lön. 
Först försvinner dock ca 200 kronor som Christella tar för att administrera fakturering och bokföring. Sedan försvinner ungefär hälften av det som är kvar i skatt.
Så om en förälder betalar 1000 kronor i avgift så försvinner först 200 kronor till administration, av kvarvarande 800 kronor går ca hälften till skatt och arbetsgivaravgift. Så efter skatt blir det 400 kronor.
Senast uppdaterad:
2014-01-09 11:03
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.6
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.