Om det är bara mina egna barn som är närvarande någon dag, räknas han/hon med i gruppen?


- Det beror på i vilken kommun du bor. Vissa kommuner godkänner bara att man har sina egna barn inskrivna samma tider som man har de externa barnen.

Senast uppdaterad:
2014-04-01 10:42
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.4
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.