Betalar jag som anställd förskoleavgift för mina egna barn?


Hos Christella väljer varje anställd själv om det ska vara någon förskoleavgift samt om det ska vara samma avgift som kommunen har eller lägre. Om de föräldrar som har barn hos dagbarnvårdaren betalar avgift måste även den anställde betala avgift. Detta är ingen policy hos Christella utan så här ser lagstiftningen ut, d.v.s. samma avgift för egna barn som för andras.

 
Om dagbarnvårdaren tar ut en avgift kommer de intäkter det ger ombildas till lön. 
Först försvinner dock ca 100 kronor som Christella tar för att administrera fakturering och bokföring. Sedan försvinner ungefär hälften av det som är kvar i skatt.
 
Så om en förälder betalar 1000 kronor i avgift så försvinner först 100 kronor till administration, av kvarvarande 900 kronor går ca hälften till skatt och arbetsgivaravgift. Så efter skatt blir det ca 500 kronor.

 

Då den anställde måste betala avgiften med skattade pengar krävs det lite förenklat att man har tre externa barn per eget barn som betalar avgift för att det ska innebära en vinst för den anställde att ta ut avgift för inskrivna barn.

 

Har man däremot inga egna barn tycker Christella att man ska ta ut avgift.

Senast uppdaterad:
2014-03-28 08:18
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.9
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.