Om jag blir anställd och tar emot ett barn utöver mitt egna barn, vad krävs för att det barnet ska ha rätt att vara hos mig? Har man rätt till 15 timmar i veckan även om barnets mamma är föräldraledig eller hemma? Gäller rätt till allmän förskola från 4 år?


Det som krävs är att föräldrarna har behov av barnomsorgsplats. De kan även vara föräldralediga eller arbetslösa, barnet har då rätt till 15 timmar/vecka, eller det antal timmar som kommunen där man bor har bestämt.
 
Allmän förskola gäller från 3 år, men det är inte alla kommuner som godkänner allmän förskola i pedagogisk omsorg. 
Senast uppdaterad:
2014-01-09 10:31
Av: :
Camilla
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.