Hej!Måste kommunen gå med på att jag anställs av er? Jag ser många fördelar med att vara anställd av er. Finns det ngra fördelar med att vara anställd av kommunen i stället?


Både ja och nej: de kan inte hindra oss att starta pedagogisk omsorg men vi måste först vara godkända i den kommunen för att göra det. Sedan måste ditt hem vara godkänt och ibland gör kommunen själv hembesök och ibland är det upp till oss att godkänna hemmet och den vi anställer. Men när vi är godkända kan de inte bestämma vem vi får anställa så länge man följer lagens krav på god kvalitet.

Det finns många fördelar med att vara anställd jämfört med att starta eget företag. Vilka ev. fördelar som finns med att vara kommunalt anställd dagbarnvårdare måste du ta reda på själv. Du måste först veta om kommunen anställer dagbarnvårdare överhuvudtaget och i så fall vilka villkor de har. Många kommuner har dragit ner på dem och på många ställeen finns inga kvar och man anställer inte heller fler. 

Det är fördelen med lagen som gör att vi kan etablera fristående verksamhet, att kommunen inte kan stoppa det även om de inte anställer egna dagbarnvårdare.

Senast uppdaterad:
2014-01-09 10:26
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.