Hej. Jag är i dagsläget kommunal dagmamma i Gävle. Till hösten så finns det få barn i den kommunala kön varför jag riskerar att bli uppsagd.
Hjälp mig. Jag vill fortsätta arbeta hemma med barn, den grupp jag har i dag är villiga att följa med mig om jag skulle bli privat.


Hej! Kontakta din kommun och fråga efter riktlinjerna för att ansöka om att starta pedagogisk omsorg. Sedan skriver du en ansökan utifrån dem, på speciell blankett om de har en sådan, och vi hjälper dig gärna om du vill. Samtidigt skickar du in en ansökan till oss - se vår hemsida. Klart att du ska fortsätta om du och familjerna vill det!

Senast uppdaterad:
2014-01-09 10:39
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.