Om man har ett barn inskriven hos sig, och barnet inte kommer den dagen får man då betalt för det barnet.


Ersättningen från Christella är uppdelad i lön och omskostnadsersättning.

Omkostnadsersättningen är direkt kopplad till barnens närvaro, ersättningen är (år 2009):
- för hel dag, mer än fem timmar, 54 kr per barn,
- för halv dag, fem timmar eller mindre, 27 kr per barn

Så omkostnadsersättning utgår bara för de barn som deltagit, barnens närvaro redovisas månadsvis till Christella.

Omkostnadsersättningens storlek beslutas av skatteverkat, mer om det kan du läsa på: http://www.skatteverket.se/4.5732cd2411150a57de580004325.html?sv.search.query.allwords=skattefri+kostnadsers%C3%A4ttning+till+dagbarnv%C3%A5rdare&submit=S%C3%B6k

Lönen bygger däremot på antalet inskrivna barn och påverkas inte av barnens dagliga närvaro/frånvaro.

Senast uppdaterad:
2014-01-09 10:59
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.2
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.