Finns det något max-antal på hur många externa barn man får ha samtidigt?


Oftast har kommunen en genomsnittssiffra för antal barn per anställd. Vi brukar säga att 5 heltidsplatser är lagom, beroende på barnens åldrar och vistelsetid förstås. Man kan ha färre 1åringar och fler skolbarn.

Senast uppdaterad:
2014-04-10 10:40
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.2
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.