Kan jag vara anställd och ha egna barn inskrivna om jag har ett eget barn under ett år?


Nej, rätten till barnomsorg uppstår först när barnet fyllt ett år, detta gäller även om man har äldre syskon. Äldre syskon kan dock ha sin 15 timmars plats hos någon av Christellas dagbarnvårdare.

 

Om du däremot inte räknar in ditt eget barn så kan du få tillstånd av Christella att ta emot barn utifrån innan det egna barnet fyllt ett år.

Senast uppdaterad:
2014-01-09 11:09
Av: :
Hans Jonasson
Ny version:
1.2
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.