Vad händer om mina externa barn säger upp sina platser och jag bara har mina egna barn.


Om du inte har några externa barn inskrivna upphör i praktiken din anställning. Undantag kan göras om det rör sig om en kortare period där vi vet att nya externa barn kommer skrivas in inom kort.
 
Man blir anställd under förutsättning att man har barn inskrivna, alltså även externa barn. Det räcker inte med sina egna. Man måste ha minst lika många externa barn som egna barn inskrivna.
Senast uppdaterad:
2014-01-09 11:09
Av: :
Lotta Jonasson
Ny version:
1.3
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.